ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (30 เมษายน 2564)

     วันนี้ 30 เมษายน 2564 นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. หนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน เส้นทางบ้านแจ้งสว่าง-หนองขาม หมู่ที่ 8 บ้านแจ้งสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ตามคำร้องทุกข์ ของ นายมีชัย ไสยสุทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8

ขึ้นบนสุด