งานพัฒนาชุมชนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 :  16 ก.ย. 2566
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานพัฒนาชุมชน

โครงการ

 :  01 ก.ย. 2566
วันนี้ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการ "บ้านกาชาดสร้างสุข จังหวัดหนองคาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน และอำเภอเมืองหนองคาย นำโดย นายประยูร  อรัญรุท 
นายอำเภอเมืองหนองคาย จิตอาสา 904 รหัส 2-ก056
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 :  15 ส.ค. 2566
วันนี้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าที่งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยเครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายไม่ให้แพร่กระจาย และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

 :  14 ส.ค. 2566
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 :  12 ส.ค. 2566
วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบเกาะ ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ จังหวัดหนองคาย

 :  12 ส.ค. 2566
วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ข้าราชการและพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖“กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ๕๐๐ ต้น และปล่อยปลา ๒๔๐,๐๙๒ ตัว ณ สวนสาธารณะหนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำพันหอม ในผู้สูงอายุตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกอมเกาะ

 :  04 ส.ค. 2566
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชนร่วมกันจัดฝึกอาชีพชุมชน
วิชาการทำพันหอม ในผู้สูงอายุตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกอมเกาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานพัฒนาชุมชน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

 :  03 ส.ค. 2566
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 :  15 ก.ค. 2566
วันนี้ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าที่งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยเครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายไม่ให้แพร่กระจาย และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการแก้ไขและตัดกิ่งต้นไม้เนื่องจากเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง

 :  12 ก.ค. 2566
วันนี้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมาย นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการแก้ไขและตัดกิ่งต้นไม้เนื่องจากเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง เป็นเหตุให้ มีต้นไม้ ล้มทับกีดขวางทางจราจรของประชาชนภายในตำบลหนองกอมเกาะ

เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ

 :  12 ก.ค. 2566
วันนี้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน นายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ โดยได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
#ขอขอบคุณนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ให้การอนุเคราะห์เครื่องจักรกล
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
#ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 :  08 ก.ค. 2566
วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าที่งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยเครื่องพ่น ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายไม่ให้แพร่กระจาย และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค ภายในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 236 รายการ

ขึ้นบนสุด