ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักโรงน้ำแข็งเอเชีย

 :  07 ก.พ. 2567
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายประหัส โคตะเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำเกาะ ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย นำรถน้ำดับเพลิงออกพื้นที่บริเวณ บ้านพักโรงน้ำแข็งเอเชียบ้านหนองขามหมู่ที่ ๑๐เพื่อสกัดเพลิงไหม้ที่ลุกลาม หลังมีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเพลิงอาจไหม้ลามเข้ามาใกล้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและสร้างความเสียหายได้
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

 :  02 ก.พ. 2567
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธาน ประชุม(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนประชามคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดและจัดทำร่างแผนการดำเนินงานร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุภกิจโกศล (ประมล สุภาจาโร) น.ธ.เอก, พม. สิริอายุ ๗๖ พรรษา ๕๔ อดีต เจ้าอาวาสวัดลำดวน

 :  29 ม.ค. 2567
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุภา นันทมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพร้อมด้วยบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุภกิจโกศล (ประมล สุภาจาโร) น.ธ.เอก, พม. สิริอายุ ๗๖ พรรษา ๕๔ อดีต เจ้าอาวาสวัดลำดวน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และอดีตเลขานุการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ ณ เมรุชั่วคราววัดลำดวน ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗

 :  13 ม.ค. 2567
วันนี้ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมหนองกอมเกาะ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
✨✨
#คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ ✨✨
โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี " มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต

 :  09 ม.ค. 2567
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๙ น. นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมงานตัดหวายฉลองอุโบสถ ผูกพันธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมต วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จัวหวัดหนองคาย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกอบจ.หนองคาย ประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิต พร้อมด้วยนางสุภานันทะมีชัย นายกอบต.หนองกอมเกาะ รองฯประหัส โคตะเสนา ปลัดฯสิทธิพล ชาวพรอน นายสมัย อุณาสิงห์ นายพระขรรค์ โคตะเสนา และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต "ฉลองอุโบสถ ผูกพันธ์สีมา ปิดทอง ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต" วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ บ้านหนองกอมเกาะ โดยมีพระศรีวชิระโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานสงฆ์ และพระครูสุญาณโสภิต ดร. เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ ประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ บ้านหนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมง

 :  06 ม.ค. 2567
เมื่อวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๗ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมงานฉลองอุโบสถ ผูกพันธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมต วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จัวหวัดหนองคาย

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 :  23 ธ.ค. 2566
วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กำนันตำบลหนองกอมเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลหนองกอมเกาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำบลหนองกอมเกาะ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาหมู่ที่ ๙ บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓

 :  22 ธ.ค. 2566
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
#การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการประเพณีลอยกระทงและนิทรรศการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 :  27 พ.ย. 2566
โครงการประเพณีลอยกระทงและนิทรรศการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองกอมเกาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
➡️ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
➡️ การประกวดนางนพมาศ
➡️ การประกวดหนูน้อยนพมาศ
➡️ การประกวดกระทงสวยงาม
➡️ การแสดง แสง สี เสียง
#ลอยกระทงหนองกอมเกาะ
#ตลาดย้อนยุคเดินกินถิ่นหนองกอมเกาะ
โดย #องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
#รักหนองกอมเกาะ

งานพัฒนาชุมชนดำเนินการการมอบถุงยังชีพใดกับ ผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีความเปราะบางทางสังคม หมู่ที่ ๖ บ้านโนนธาตุ

 :  20 พ.ย. 2566
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชนดำเนินการการมอบถุงยังชีพใดกับ ผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีความเปราะบางทางสังคม หมู่ที่ ๖ บ้านโนนธาตุ
จำนวน ๕ ราย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทอดกฐิน ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์

 :  04 พ.ย. 2566
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้ายนายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ดำเนินโครงการลานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#ทำบุญตักบาตร
#ทอดกฐิน ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการลานบุญลานธรรม

 :  03 พ.ย. 2566
นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้ายนายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ดำเนินโครงการลานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#โครงการลานบุญลานธรรม สมานฉันท์คนในชาติ ทำบุญหมู่บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการประเพณีแข่งข้นเรือพาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 :  21 ต.ค. 2566
วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมด้ายนายประหัส โคตะเสนา และนายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ดำเนินโครงการประเพณีแข่งข้นเรือพาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#บวงสรวงเรือ
#แข่งขันเรือพาย
#ชมรมกีฬา
#มวยทะเล
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 266 รายการ

ขึ้นบนสุด