ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสถังขยะ (30 เมษายน 2564)

     วันนี้ 30 เม.ย. 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสถังขยะภายในเขตตำบลหนองกอมเกาะ ทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสเพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในตำบลและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด