ร่วมงานบุญยกช่อฟ้าอุโบสถและงานบุญประทายข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ (11 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โดยนายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมงานบุญยกช่อฟ้าอุโบสถและงานบุญประทายข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ บ้านหนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายคาย

ขึ้นบนสุด