มอบถุงยังชีพและอาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (27 มิถุนายน 2565)

วันนี้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านนาเหลาทอง ตำบลหนองกอมเกาะ เหตุเกิดเวลา o๗.๕๕ น. เพลิงสงบเวลา ๐๘.๓๐ น. สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายเบื้องต้นเสียหายทั้งหลัง นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายรองนายก ปลัด และเจ้าหน้างานป้องกันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบเหตุเบื้องต้น โดยการมอบถุงยังชีพและอาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น และจะดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ต่อไป
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#เราห่วงใย We care เรารุ่งเรือง We prosper
#มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด