ป้ายประชาสัมพันธ์ คนหนองคายออกจากบ้านเมื่อใด ต้องสวมแมส 100% ไม่สวมแมสปรับไม่เกิน 20,000 บาท (25 เมษายน 2564)

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ คนหนองคายออกจากบ้านเมื่อใด ต้องสวมแมส 100% ไม่สวมแมสปรับไม่เกิน20,000บาท เริ่ม25 เมษายน 2564 
#ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด