โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (09 มิถุนายน 2565)

วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สอนกลุ่มวิชาการ หมวดวิชาการให้ความรู้เรื่อง IT และกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ สอนโดย กศน.ตำบลหนองกอมเกาะและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองกอมเกาะ
#คำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
#พัฒนาทุกด้าน บริหารธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ ประโยชน์สุขต่อประชาชน
#นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
#สนับสนุนและจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขึ้นบนสุด