ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต​ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566 (16 กันยายน 2565)

วันนี้​ 16​ กันยายน​ 2565​ เวลา​ 10.​00​ น.​ นายประหัส​ โคตะเสนา​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต​ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล​ เพื่อลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น​ โดยได้กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต​ และเพื่อจะได้จัดทำเป็นมาตรการและประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะทราบและถือปฏิบัติ​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด