โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (26 ธันวาคม 2565)

#ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิด โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาสาธารณะ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 ณ ณ สนามกีฬาสาธารณะ บ้านหนองขามฯ โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันและมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้กิจกรรมโครงการนี้ เว้นว่างไปเป็นเวลานานถีง 4 ปี จึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวที่จะเข้าร่วมแข่งขัน เชียร์และชม กีฬา เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ขึ้นบนสุด