ทำความสะอาดและล้างห้องน้ำ (10 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ร่วมกันทำความสะอาดและล้างห้องน้ำ ที่วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ขึ้นบนสุด