ตรวจสอบกำกับ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อหนองคาย (23 เมษายน 2564)

     วันนี้ 23 เม.ย 64 นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. หนองกอมเกาะ มอบหมายให้ตรวจสอบกำกับ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อหนองคาย เพื่อควบคุมป้องกัน และสกัดกั้น การติดเชื้อและแพร่เชื้อโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) พร้อมทั้ง มอบหน้ากากอนามัย ณ ตลาดแจ้งสว่าง ต. หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

ขึ้นบนสุด