กิจกรรมKick Off (23 มกราคม 2566)

วันที่ 23 มกราคม 2566 กิจกรรม Kick Off "รณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม"
เวลา 09.30 น. นางสุภา นันทะมีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมKick Off "รณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายประหัส โคตะเสนา นายวิสันต์ ชีชาพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เลขานุการ ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. พร้อมด้วย นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ขึ้นบนสุด