ประชาสัมพันธ์ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (26 เมษายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประชาสัมพันธ์ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ด้วยความปรารถนาดีจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด