หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ อบต.
โดย : admin
อ่าน : 29
ศุกร์์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
เรื่อง แผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
SUPER BIG CREANING DAY