ชื่อ - นามสกุล :นายมีชัย ไสยสุทธิ์
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต หมู่ที่8
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาอบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : 5