ชื่อ - นามสกุล :นายไพวรรณ น้อยหลานเมือง
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต หมู่ที่2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาอบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : 3