ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคพระมหาวรสา วรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีสามัคคีทรงธรรม และ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ ขนติวโร วัดคีรีสามัคคีธรรม ณ วัดป่าคีรีสามัคคีธรรม (13 เมษายน 2564)

ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคพระมหาวรสา วรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีสามัคคีทรงธรรม และ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ ขนติวโร วัดคีรีสามัคคีธรรม ณ วัดป่าคีรีสามัคคีธรรม

ขึ้นบนสุด