วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (14 มกราคม 2565)

วันนี้ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ #มอบจิตอาสาพระราชทาน
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันแห่งการรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่เสียไป

#ขอขอบคุณนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย สนับสนุนต้นทองอุไรจำนวน 200 ต้น

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#Next Normal มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
#เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง
#We care, We prepare, We prosper
#เรารักประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Next Normal
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ขึ้นบนสุด