โครงการและเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (10 เมษายน 2564)

     วันนี้ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โดยนายสิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน อปพร.ร่วมโครงการและเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ณ จุดบริการประชาชน บริเวณป้อมตำรวจบ้านนาเหลาทอง หมู่ที่ 4 พร้อมทั้งได้มอบเครื่องดื่มสำหรับเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ขึ้นบนสุด